Eleganz Hanoi:

Tòa nhà Trần Phú, Phố Dương Đình Nghệ
Khu đô thị Cầu Giấy,
Hà Nội - Việt Nam

Tel: (+84-24) 3783 1630
Fax: (+84-24) 3783 1629
Hotline: 0943 671 671
Email: info@eleganz.com.vn

Giờ mở cửa
Hằng ngày: 8:30 - 19:00

  • Hanoi
  • Hanoi
  • Hanoi
  • Hanoi

Eleganz Saigon:

A1-A4 Nguyễn Hữu Thọ
Phường Tân Phong, Quận 7
Tp Hồ Chí Minh - Việt Nam

Tel: (+84-28) 6252 6252
Fax: (+84-28) 6252 6262
Hotline: 0989 070 433
Email: info@eleganz.com.vn

Giờ mở cửa
Hằng ngày: 8:30 - 19:00

  • Saigon
  • Saigon
  • Saigon
  • Saigon