Trở lại
danh sách
 Decker (Borgentreich, Germany)

Decker (Borgentreich, Germany)

Được thành lập vào năm 1915 tại Borgentreich, CHLB Đức, Decker chuyên về sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ đặc với mức độ cá nhân hóa cao. Sản phẩm của Decker được sản xuất hoàn toàn tại Đức.

www.decker.de