Trở lại
danh sách
FM Munzer (Weidhausen, Germany)

FM Munzer (Weidhausen, Germany)

"Nếu bạn muốn đóng một con thuyền, đừng tập hợp mọi người lại để đi đốn gỗ và đừng phân công công việc cho họ, thay vào đó, hãy truyền cho họ khát vọng khám phá sự bao la của biển cả" - câu nói của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry đã trở thành triết lý kinh doanh của FM Munzer. Được thành lập vào năm 1949 tại Weidhausen, CHLB Đức, FM Munzer chuyên sản xuất các loại ghế sofa cao cấp với độ cá nhân hóa cao.

www.fm-munzer.de