Trở lại
danh sách
KARE Design (München, Germany)

KARE Design (München, Germany)

Khởi đầu vào năm 1981 từ một cửa hàng nhỏ bán đồ trang trí, KARE Design đã nhanh chóng phát triển thành một công ty tạo trào lưu và xu hướng mới trong cuộc sống hiện đại tại Munich. Từ đó đến nay Kare Design luôn có sự phát triển và lớn mạnh vượt bậc.

www.kare-design.com