Trở lại
danh sách
Karel Mintjens (Westmalle, Belgium)

Karel Mintjens (Westmalle, Belgium)

Được thành lập vào năm 1961 tại Westmalle, Bỉ, bởi ông Karel Mintjens. Sản phẩm của Karel Mintjens được sản xuất hoàn toàn tại Bỉ.

www.mintjens.be