Karel Mintjens (Westmalle, Vương quốc Bỉ)

Được thành lập vào năm 1961 tại Westmalle, Bỉ, bởi ông Karel Mintjens. Sản phẩm của Karel Mintjens được sản xuất hoàn toàn tại Bỉ.

www.mintjens.be