Trở lại
danh sách
Loddenkemper (Oelde, Germany)

Loddenkemper (Oelde, Germany)

Các sản phẩm của Loddenkemper được sản xuất 100% tại Đức như hãng vẫn làm 100 năm nay. Tại Loddenkemper, ý nghĩa của cụm từ “Made in Germany” rất được tôn trọng và nó giống như một lời cam kết với khách hàng về chất lượng.

www.loddenkemper.de