Trở lại
danh sách
Magniflex (Prato, Italy)

Magniflex (Prato, Italy)

Vào đầu những năm 60, Giuliano Magni đã tạo ra một cuộc cách mạng tại thủ phủ may dệt Prato nổi tiếng của Ý khi kết hợp những sản phẩm vải của vùng với ý tưởng mới về giấc ngủ ngon. Từ đó đến nay, các sản phẩm đệm của Magniflex đã mang lại giấc ngủ ngon tới hơn 50 triệu khách hàng trên toàn cầu. Magniflex đã dần trở thành từ đồng nghĩa với sự thoải mái và giấc ngủ ngon.

www.magniflex.it