Ponsel (Weidhausen, CHLB Đức)

Được thành lập vào năm 1927, ban đầu Ponsel chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ. Với tầm nhìn tiên phong, với sự năng động và với nỗ lực không ngừng theo đuổi chất lượng của mình, xưởng sản xuất nhỏ nay đã trở thành một công ty sản xuất sofa hiện đại và hiệu quả. Sản phẩm của Ponsel được sản xuất hoàn toàn tại CHLB Đức.

www.ponsel.de