Trở lại
danh sách
Thielemeyer (Westenholz, Germany)

Thielemeyer (Westenholz, Germany)

Thielemeyer là công ty có trụ sở tai Delbruck-Westenholz. Với lực lượng lao động chuyên nghiệp của mình, Thielemeyer đã tạo được kết nối giữa sự khéo léo của nghề mộc thủ công của Đức và máy móc hiện đại trong sản xuất nội thất.

www.thielemeyer.de