Zeyko (Monchweiller, CHLB Đức)

Tương lai chỉ có thể được gây dựng bởi những người có quá khứ. Thương hiệu Zeyko được bắt nguồn từ nghề mộc truyền thống của khu vực Black Forrest ở phía Nam nước Đức cách đây hơn 80 năm. Qua quá trình phát triển, hiện nay Zeyko đã trở thành một trong những nhà sản xuất bếp tinh tế nhất châu Âu.

www.zeyko.com