MAX-I – Small space with a great effect

Một không gian nhỏ cũng có thể trở nên rộng rãi với MAX-I. Kết hợp các kệ treo một cách hợp lý đã tạo nên đủ không gian. Các đèn chiếu sáng phía trong tủ đổ ra một ánh sáng trang trí đặc biệt và tạo thành những điểm nhấn.