GOLF

Eleganz và golf luôn là một sự kết hợp hoàn hảo từ những ngày đầu thành lập và mối quan hệ này luôn được duy trì nhằm phát huy các giá trị chung: Golf là môn thể thao dành cho người bận rộn, Eleganz là phong cách của người thành đạt.

GOLF & LIFE MAGAZINE TOURNAMENT

3RD ANNIVERSARY GOLF & LIFE MAGAZINE TOURNAMENT

SAO KHUÊ VNTPO

GENTLEMEN’S GOLF TOURNAMENT

CEO OPEN GOLF & LIFE MAGAZINE TOURNAMENT

GENTLEMEN’S GOLF TOURNAMENT

GOLF & LIFE MAGAZINE TOURNAMENT