Trở lại
golf

GOLF & LIFE MAGAZINE TOURNAMENT
(2008 Long Thành Golf Club – Special Sponsor)

Là giải golf thường niên được tổ chức bởi tạp chí Golf và Cuộc sống.