Trở lại
golf

SAO KHUÊ VNTPO
(20/11/2011 Long Thành Golf Club – Hole in One Sponsor)

Là giải Golf gây quỹ từ thiện được tổ chức bởi Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam.