Trở lại
golf

CEO OPEN GOLF & LIFE MAGAZINE TOURNAMENT
(16/04/2011 Thủ Đức Golf Club – Hole in One Sponsor)

Là giải golf dành riêng các CEO tại Việt Nam do tạp chí Golf và Cuộc sống tổ chức. Đây là giải golf dành cho CEO có sức hút lớn nhất Việt Nam.