Trở lại
golf

GENTLEMEN’S GOLF TOURNAMENT
(06/12/2009 Tam Đảo Golf Club – Hole in One Sponsor)

Giải Golf uy tín được tổ chức bởi LeMedia và tạp chí Thể Thao & Văn Hóa Đàn Ông. Đây là giải đấu thường niên dành cho bạn đọc của tạp chí Thể Thao & Văn Hóa Đàn Ông và đối tác của LeMedia.