Trở lại
golf

GOLF & LIFE MAGAZINE TOURNAMENT
(12/2010 Dalat Palace Golf Club – Hole in One Sponsor)

Là giải golf thường niên được tổ chức bởi tạp chí Golf và Cuộc sống.